Καταχωρήσεις από Marinos Pavlou

Το Eurodesk Κύπρου ψάχνει χειριστή

Θέλεις να ενταχθείς στην ομάδα του Eurodesk Cyprus; Σε ενδιαφέρει να γίνεις μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης με πέραν των 1600 συνεργατών σε 40 χώρες;   Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για φυσικά και νομικά πρόσωπα, με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, […]