Διαγωνισμοί Eurodesk στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Όροι και Προϋποθέσεις για τον Διαγωνισμό του Eurodesk στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό του Eurodesk στα ΜΚΔ, πρέπει:

  • Να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην περιγραφή της ανάρτησης.
  • Να διατηρήσετε το like / post / share / tag  48 ώρες μετά τον διαγωνισμό.
  • Χρησιμοποιούμε το Google’s Random Generator για να επιλέξουμε τους νικητές μας. Εάν επιλεγείτε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Eurodesk εντός 72 ωρών από την αρχή του Διαγωνισμού.
  • Μόλις επικοινωνήσετε, θα έχετε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να απαντήσετε.
  • Οι υπάλληλοι του Eurodesk Brussels Link δεν μπορούν να συμμετάσχουν.

Οι διαγωνισμοί μας δεν χρηματοδοτούνται, δεν υποστηρίζονται ή δεν διαχειρίζονται το Instagram ούτε το Facebook.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό του Eurodesk στα ΜΚΔ!

Καλή επιτυχία!