Ενημέρωση για μέτρα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας λόγω του ιού COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της μετάδοσης του COVID – 19 – κορωνοϊού – παγκοσμίως και με στόχο τη λήψη μέτρων για πρόληψη αλλά και προετοιμασία για αντιμετώπιση πιθανών συμβάντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, σε συνεδρία (Α/Α 6/2020) που έγινε στις 12 Μαρτίου, αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Αναβολή ή ακύρωση δημόσιων, ανοικτών διαλέξεων, εργαστηρίων, ομιλιών και άλλων συναθροίσεων στους χώρους του ΟΝΕΚ ή και αλλού μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, ανεξαρτήτως διοργανωτή.
  2. Υπηρεσιακές συναντήσεις εκτός ΟΝΕΚ θα πραγματοποιούνται μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής έγκρισης από τον Εκτελεστικό Διευθυντή. Όπου είναι εφικτό, θα αξιοποιείται η μέθοδος της τηλεδιάσκεψης και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
  3.  Ακύρωση ή αναβολή συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις στο εξωτερικό από μέλη του Προσωπικού του ΟΝΕΚ και του Δ.Σ. μέχρι νεωτέρας.
  4. Ακύρωση ή αναστολή αποστολής ή υποδοχής συμμετεχόντων σε δράσεις του Erasmus+: Νεολαία και του European Solidarity Corps που χειρίζεται άμεσα ο ΟΝΕΚ, μέχρι νεωτέρας. Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται και οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα γίνονταν στην Κύπρο, στο πλαίσιο των TCA και NET.

Επιπλέον, ο ΟΝΕΚ ως Εθνική Υπηρεσία του Erasmus+: Νεολαία και του European Solidarity Corps συστήνει στους Δικαιούχους του που έχουν προγραμματίσει κινητικότητες προς και από την Κύπρο όπως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις ακυρώσουν ή να τις μετακινήσουν χρονικά σε μεταγενέστερο στάδιο. Ακόμη, οι Κύπριοι συμμετέχοντες σε σχέδια που υποβλήθηκαν σε Εθνικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, συστήνεται όπως αποφύγουν να λάβουν μέρος μέχρι νεωτέρας.

Για τα μέτρα που θα ληφθούν για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων τους, οι δικαιούχοι, θα ενημερωθούν μόλις αυτά αποφασιστούν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Εθνικές Υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω των κοινωνικών μας δικτύων.

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αριθμό 22 402602.