Εργαστήρι Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στα Λύμπια

Οι πλαστικές ύλες αποτελούν σημαντικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην οικονομία και στην καθημερινή μας ζωή. Έχουν πολλαπλές λειτουργίες οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η κοινωνία μας. ♻️

Τι συμβαίνει όμως όταν η παραγωγή υλικού γίνεται ανεξέλεγκτη;

Μεγάλος όγκος παραγωγής πλαστικού συνεπάγεται με μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών.

Η οργάνωση PlanBe, Plan it Be it ως πολλαπλασιαστής/συνεργάτης του δικτύου μας, θέλοντας να μεταφέρουν το μήνυμα της σωστής χρήσης του πλαστικού και της επαναχρησιμοποίησης υλικών διοργανώνουν ένα εργαστήρι στα πλαίσια της εκστρατείας του Eurodesk ‘Time to Move’ και ‘Greening Youth Information Services. Ο απώτερος στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να δώσουμε ζωή και χρήση σε ένα αντικείμενο το οποίο έχασε την αξία του ή αλλοιώθηκε με το πέρασμα του χρόνου.

Με αυτό σαν πρόφαση, θα δείξουμε στους νέους/νέες πως αρκετά αντικείμενα μπορούν να ανακυκλωθούν και να πάρουν μια άλλη μορφή, βοηθώντας έτσι και στη μείωση παραγωγής σκουπιδιών και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα οι νέοι/νέες θα ενημερωθούν και για διάφορες ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ και πως μπορούν να τις αξιοποιήσουν.

📌Εργαστήρι Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στα Λύμπια – Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 16:30