Εργαστήρια “Basic Living Skills”

Τα εργαστήρια Basic Living Skills – Βασικές Δεξιότητες Διαβίωσης”, σκοπό έχουν την παροχή καλών πρακτικών γνώσεων, πληροφοριών, και συμβουλών, για ενδυνάμωση βασικών δεξιοτήτων διαβίωσης και βελτίωσης ποιότητας ζωής, σε διάφορα μικρά θέματα της καθημερινότητας, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, χρησιμοποιώντας δια δραστικά εργαλεία και μεθόδους άτυπης μορφής εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια θα διοργανώνονται τον μήνα Οκτώβριο 2020 και στόχο έχουν να ενδυναμώσουν τους νέους που λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα του Erasmus+ με θέμα την  κινητικότητα και τον εθελοντισμό.

Συγκεκριμένα προγραμματίζονται τα πιο κάτω εργαστήρια:

–> Εργαστήριο “Χρήσιμες Βασικές Πρακτικές Πρώτων Βοηθειών”

Ημερομηνία: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Ώρα: 18:00 – 20:00

Τόπος: Σπίτι του Εθελοντή, Κοκκινοτρυμιθιά, Λευκωσία

Ο στόχος του Εργαστηρίου, η παροχή πληροφοριών και εκπαίδευση των νέων σε βασικές πρακτικές πρώτων βοηθειών, σε περίπτωση ανάγκης, είτε βρίσκονται Κύπρο είτε εξωτερικό.

–> Εργαστήριο “Σωστή διατροφή και Εκγύμναση κατά τη Διάρκεια Ταξιδιού”

Ημερομηνία: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Ώρα: 18:00 – 20:00

Τόπος: Σπίτι του Εθελοντή, Κοκκινοτρυμιθιά, Λευκωσία

Ο στόχος του Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση νέων και η παροχή συμβουλών για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σωστής διατροφής και εκγύμνασης, κατά τη διάρκεια ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένης κινητικότητας.

–>Εργαστήριο “Πως Προστατεύουμε τους Εαυτούς μας σε Απόμακρες Ορεινές Περιοχές;”

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Οκωβρίου 2020

Ώρα: 18:00 – 20:00

Τόπος: Σπίτι του Εθελοντή, Κοκκινοτρυμιθιά, Λευκωσία

Ο στόχος του Εργαστηρίου, η παροχή πρακτικών πληροφοριών και η ενδυνάμωση βασικών δεξιοτήτων των νέων για τη διαβίωση τους σε περίπτωση που βρεθούν σε απόμακρες ορεινές περιοχές.

–> Εργαστήριο “Ας Κοινωνικοποιηθούμε!».

Ημερομηνία: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Ώρα: 10:00 – 12:00

Τόπος: Σπίτι του Εθελοντή, Κοκκινοτρυμιθιά, Λευκωσία

Ο στόχος του Εργαστηρίου η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης νέων και βελτίωση αυτοπεποίθησης, για δημιουργία φιλικών σχέσεων με άλλους κατά τη διάρκεια κινητικοτήτων.

📌Σε όλα τα εργαστήρια θα γίνεται σχετική αναφορά στην κινητικότητα και τη συμμετοχή μέσα από το Erasmus+.