Ετήσια Επισκόπηση 2019

Η Ετήσια Επισκόπηση του δικτύου Eurodesk για το έτος 2019 παρέχει μια ολοκληρωμένη περίληψη των επιτευγμάτων και πρωτοβουλιών του δικτύου στο σύνολο του και των δομών του Eurodesk σε εθνικό επίπεδο. Περιέχει τους βασικούς τομείς εργασίας, όπως η πληροφόρηση και η προσέγγιση των νέων, οι  δραστηριότητες επικοινωνίας και προώθησης, όπως το Time to Move, και οι συνεργασίες μας για υποστήριξη της πληροφόρησης για τη νεολαία.

Αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο έτος 2019, το δίκτυο Eurodesk βρίσκεται σε 36 χώρες, με 38 συντονιστικά γραφεία και 1683 πολλαπλασιαστές και πρεσβευτές. Η κεντρική ιστοσελίδα του δικτύου είχε 12,000,000 επισκέψεις και απαντήθηκαν συνολικά 520,000 ερωτήματα των νέων.

Όποια και αν είναι η απορία σου, ξεκίνα μαζί μας!

#startwithus #eurodesk