Γίνε μέρος της ομάδας του Εurodesk Cyprus!

Θέλεις να ενταχθείς στην ομάδα του Eurodesk Cyprus;

Σε ενδιαφέρει να γίνεις μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης με πέραν των 1600 συνεργατών σε 36 χώρες;

Το Eurodesk Cyprus μεγαλώνει την ομάδα του και σε καλεί να ενταχθείς κι εσύ σε αυτήν!

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για νομικά πρόσωπα με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την αγορά υπηρεσιών Χειριστή/ριας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης EURODESK.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι ημέρα Παρασκευή 4/12/2020 και ώρα 12:00μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα Βασικά Στοιχεία, καθώς και τα Έγγραφα του Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (E-procurement), πατώντας εδώ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς, πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε τα βήματα για τη διαδικασία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων στην πιο κάτω εικόνα.