Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2020

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η Κροατία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά από την ένταξή της στην ΕΕ το 2013. Θα είναι η τελευταία τριμερής Προεδρία, η οποία θα αποτελείται από τη Ρουμανία, τη Φινλανδία και την Κροατία. Με το σύνθημα «Μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο προκλήσεων», το πρόγραμμα της Κροατικής Προεδρίας επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  • η Ευρώπη που αναπτύσσεται
  • η Ευρώπη που συνδέει
  • η Ευρώπη που προστατεύει
  • η Ευρώπη που ασκεί επιρροή

Η κροατική Προεδρία θα ενθαρρύνει τις πολιτικές που ενισχύουν τη συνδετικότητα των υποδομών της Ένωσης και φέρνουν σε επαφή τους πολίτες της, κυρίως μέσω του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Μία από τις κύριες προτεραιότητές της θα είναι η χρήση του αθλητισμού για τη σύνδεση ανθρώπων όλων των γενεών, την ενίσχυση των άτυπων δεξιοτήτων, ιδίως των νέων, και την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Η χώρα συμμετέχει σε τριμελή Προεδρία – μαζί με τη Ρουμανία (1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2019) και τη Φινλανδία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019) – οι οποίες θα συνεργαστούν για περίοδο 18 μηνών, βάσει κοινού προγράμματος.

Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το εικοστό όγδοο (28) μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα: