‘Μόνο με την ενεργή μας συμμετοχή, θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε την κοινωνία που ονειρευόμαστε και μας αξίζει.’- Μαρία Τρικούππη

Το Σεπτέμβριο, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε ένα Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό με τίτλο “Reclaiming your Rights” που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF). Γι’ αυτόν το διαγωνισμό ενημερώθηκα μέσα από τις σελίδες του ’Εurodesk Cyprus’ και του ‘PlanBe, Plan it Be it’ στο Facebook, οι οποίες καθημερινά αναρτούν διάφορες ευρωπαϊκές ευκαιρίες.

Συγκεκριμένα, ο στόχος του διαγωνισμού ήταν να αναδειχθεί, μέσα από μια φωτογραφία, η εμπειρία των ατόμων με αναπηρίες σε όλο το πολιτικό, νομικό και δικαστικό σύστημα. Μέσα από την δική μου συμμετοχή, δεν ήθελα απλά να προβάλω μια συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία συμβαίνει αυτό, αλλά να εκφράσω την γενική απογοήτευσή αυτών των ατόμων, τόσο από το ευρύτερο πολιτικό και νομικό σύστημα, όσο και από την κοινωνία γενικότερα, η οποία τους περιθωριοποιά. Γι’ αυτό το λόγο, στην φωτογραφία μου, το άτομο που απεικονίζεται, ψηφίζει για την επαναδιεκδίκηση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Με την φωτογραφία μου κατάφερα να κερδίσω το τρίτο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό.

Ως κοινωνία οφείλουμε να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση και να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο για τα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Άλλωστε, έχουμε να πάρουμε πολλά μαθήματα ζωής από την αποφασιστικότητα και τη δύναμη τους. Εν τέλει, θα ήταν καλό, όλοι οι νέοι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες θα αποκτήσουμε γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες. Μόνο με την ενεργή μας συμμετοχή, θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε την κοινωνία που ονειρευόμαστε και μας αξίζει.

[/av_section]