Ο 5ος γύρος αιτήσεων του DiscoverEU αναβάλλεται

Στις 12 Μαρτίου 2020 έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το DiscoverEU αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας, λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη με την πανδημία του κορωνοϊού.

Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες, όταν υπάρχουν διαθέσιμες.

Εάν έχετε ήδη απονεμηθεί με ένα δελτίο DiscoverEU και έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα ταξίδια, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον διοργανωτή του προγράμματος. Εάν ανησυχείτε για το COVID-19 (Coronavirus), συνιστούμε να ανατρέξετε στις συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου.