‘Πράσινες’ Υπηρεσίες Πληροφόρησης για τους Νέους

Το Eurodesk και η ERYICA έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να παρέχουν στους νέους, στον τομέα της πληροφόρησης, κατευθυντήριες γραμμές και υπόβαθρο για την ‘πρασινοποίηση’ των υπηρεσιών τους και την υποστήριξη των νέων στις περιβαλλοντικές τους φιλοδοξίες. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, ο οδηγός για τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης για τους Νέους, θα παρουσιαστεί στο Διαδίκτυο την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος .

Έκδοση:

Ο στόχος της πληροφόρησης των νέων δεν είναι μόνο η ανταπόκριση στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα αιτήματα των νέων αλλά και η πρόβλεψη των αναγκών τους και η ανάπτυξη προληπτικών μέτρων ανάλογα. Ο στόχος του οδηγού είναι να διερευνήσει τον ρόλο του έργου της πληροφόρησης των νέων στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, καθώς και να παρέχει συγκεκριμένες συμβουλές και παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά το σχεδιασμό και την παροχή πιο ‘πράσινων’ υπηρεσιών πληροφόρησης για τους νέους. Ο οδηγός παρέχει παραδείγματα για υπηρεσίες πληροφόρησης για νέους σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης, εμπλοκής και ενδυνάμωσης των νέων με βάση την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ο στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των πιο ‘πράσινων’ στρατηγικών πληροφόρησης των νέων και των προγραμμάτων νεολαίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των πολιτικών. Η έκδοση συμπληρώνεται με συστάσεις πολιτικής, παραδείγματα μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ένα πράσινο γλωσσάριο.

Διαδικτυακή Εκδήλωση:

Μπορείτε να συναντήσετε τους συγγραφείς και τους συνεισφέροντες του οδηγού κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης στις 5 Ιουνίου 15: 00-17: 00 (ώρα Κύπρου).
Οι ομιλητές θα περιλαμβάνουν τους προέδρους της ERYICA και του Eurodesk, την Jaana Fedotoff και την Ingrida Jotkaite, τη νέα ακτιβίστρια του κλίματος, Anuna de Wever, συγγραφείς της έκδοσης και υποστηρικτές ορθών πρακτικών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις στους ομιλητές.

Η εκδήλωση θα σας καθοδηγήσει στην έκδοση, τη δομή της και πολλές από τις καλές πρακτικές της που δημοσιεύθηκαν.

Οι πρώτοι 100 υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση μέσω Zoom και να υποβάλουν ερωτήσεις στους ομιλητές. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί επίσης στο Facebook, όπου μπορούν να παρευρεθούν όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες.

Ώρα: 5 Ιουνίου 2020, 15: 00-17: 00 ώρα Κύπρου
Μέρος: Online (Zoom και Facebook Live)
Εγγραφείτε εδώ για την εκδήλωση.