Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για Νέους Πολλαπλασιαστές

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για Πολλαπλασιαστές και Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk

Ψάχνουμε συνεργάτες στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας για περαιτέρω προώθηση των ευκαιριών κινητικότητας και συμμετοχής για νέους/νέες!

Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης για τους νέους/νέες και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία. Συγκεκριμένα παρέχει πληροφορίες για ποικίλες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη, όπως ευκαιρίες κινητικότητας, εθελοντισμού, ανταλλαγών, εργασίας, πρακτικής άσκησης, μη τυπικής μάθησης και άλλα πολλά, εντελώς δωρεάν.  Στην Κύπρο, η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας.

Αν λοιπόν δραστηριοποιείστε στον τομέα της Νεολαίας και θέλετε να συμβάλετε στη συνεχή ενημέρωση των νέων, τότε υπάρχει μια θέση για σας ανάμεσα στους Πολλαπλασιαστές του Δικτύου μας (Eurodesk Multipliers)

 

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένας ενδιαφερόμενος φορέας:

  1. Να είναι δημόσιος φορέας ή Μη Κυβερνητικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός.
  2. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας.
  3. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα.
  4. Να διαθέτει ένα άτομο το οποίο θα λειτουργεί ως άτομο επαφής για το Eurodesk, να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει την ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για πολλαπλασιαστές.

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

 

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Μαρτίου 2022.