Το Εθνικό Γραφείο Eurodesk Κύπρου προβαίνει κάθε χρόνο σε πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για πολλαπλασιαστής/συνεργάτης του Δικτύου, με στόχο την επέκταση του για την υποστήριξη και την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει το “Eurodesk”.

Σκοπός του Eurodesk είναι να παρέχει πληροφόρηση στους νέους και στα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία, για ποικίλες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη, όπως ευκαιρίες κινητικότητας, εθελοντισμού, ανταλλαγών, εργασίας, πρακτικής άσκησης, μη τυπικής μάθησης και άλλα πολλά, εντελώς δωρεάν.  Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και λειτουργεί σε 36 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Κύπρο, η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας. Σημειώνεται ότι ως πολλαπλασιαστές του Δικτύου λειτουργούν και τα έξι (6) Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας.

Για σκοπούς ενημέρωσης μπορείτε να δείτε την 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK.