Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης  Eurodesk διαθέτει έτοιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα “Euroclasses”, τα οποία έχουν καταρτιστεί από εκπαιδευτές μη τυπικής μάθησης και τα οποία προσφέρονται για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στόχο έχουν την ενημέρωση των νέων για θέματα εθελοντισμού (Euro-Volunteering), για τις ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους, όπως επίσης και θέματα συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή (Euro-Participation). Απώτερος στόχος, μέσα από τα εργαστήρια αυτά, είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των Κύπριων νέων στα Προγράμματα αυτά και η πλήρης αξιοποίηση των ωφελημάτων που παρέχουν.

Τα εργαστήρια αυτά θα διεξάγονται από εκπροσώπους του ΟΝΕΚ και πολλαπλασιαστές του Δικτύου στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πέραν της μιας (1) διδακτικής περιόδου για τη διεξαγωγή των εν λόγω εργαστηρίων.

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Γραφείο Eurodesk του ΟΝΕΚ στα τηλέφωνα 22402613/22402641 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].