Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, θα προσκαλέσει μερικούς από τους πιο δραστηριοποιημένους ΜΚΟ στα θέματα Erasmus+ καθώς επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη να παρευρεθούν στο Erasmus Info Day. Το event θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022 στο προαύλιο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και θα είναι στα πλαίσια του Time To Move και Year of Youth.

To Erasmus Info Day φιλοδοξεί να ενημερώσει όσους περισσότερες φοιτητές και φοιτήτριες γίνεται για διάφορα προγράμματα κινητικότητας καθώς και ευκαιρίες που προσφέρονται από την ΕΕ. Το event θα συνοδεύεται με μουσική από MixFm.

Τόπος:  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, χώρος Ανοικτού Αμφιθεάτρου

Ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2022

Ώρα: 10:00 – 13:00

 

 

Erasmus Office of the University of Nicosia

 

The Erasmus Office of the University of Nicosia will invite some of the most active NGOs in Erasmus+ issues as well as the European Commission, European Parliament and the Office of the Citizen Commissioner to attend the Erasmus Info Day. The event will take place in the courtyard of the University of Nicosia and will be in the context of Time To Move and Year of Youth.

The aim is to inform as many students as possible about various mobility programs and opportunities offered by the EU.

Location: University of Nicosia, Open Amphitheater area

Date: October 25, 2022

Time: 10:00 – 13:00