Το PlanBe θα οργανώσει ένα εργαστήρι “κολλητικής ” με την βοήθεια Εθελοντριας του PlanBe απο την Πολωνία.

Η δραστηριότητα αυτη που εντάσσεται στα πλαίσια της εκστρατείας Time to Move και θα έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα αφού σε αυτήν θα
χρησιμοποιηθούν παλία τετράδια και διαφημιστικά, ώστε οι νέοι να δημιουργήσουν το δικό τους καδράκι με την τεχική της
‘’κολλητικής’’ σχετικά με το πώς θα ήθελα να δούν το εαυτό τους μετά απο 5 χρόνια.

Το εργαστήρι θα προωθήσει τη δημιουργηκότητα αλλά και τις ευκαιρίες  από τις  οποίες μπόρουν να
επωφεληθούν οι νέοι απο το Eurodesk και τον Οργανισμό Νεολαίας.

 

Πού: Λευκωσία

Πότε: Τρίτη 19/10 / 2021 ώρα 17:00μμ

 

Για πληροφορίες: 99096866 Ελίζα ή στο [email protected]